• sq
  • en
  • mk
[email protected] +389 76 23 23 23

Надворешни ролетни

Овие ролетни се со висок квалитет и се користат како заштита од топлина, снег и мраз. Тие се непропустливи на зрачење, можноста за нивно отстранување и кражба е нула.